Om anslutningssatser

An-avslutnings- och skarvsatser för långvarig golvvärme

BW-tiles_shutterstock_39335569
Det är viktigt att ha rätt anslutnings-, avslutnings- och skarvsatser för att golvvärmesystemen ska fungera på rätt sätt och under lång tid. RAYCHEM an-, avslutnings- och skarvsatser är kompatibla med avsedda T2 och RAYCHEM golvvärmekablar och golvvärmemattor.

Alla RAYCHEM tillbehör:
  • Är utformade och testade för att fungera under lång tid tillsammans med avsedd golvvärmeprodukt.
  • Är CE-märkta och uppfyller gällande standarder för elsäkerhet.
  • Har tillsammans med alla RAYCHEM och T2 golvvärmekablar och golvvärmemattor 20 års totalgaranti, om de förläggs och registreras av en Certified PRO-installatör. Annars 12 års garanti. Alla garantiförutsättningar finns här.

 An-avslutningssatser och skarvsatser ska alltid installeras av behörig elinstallatör.